MEDIGROUP s.r.o.

Mlynske Nivy 5
821 09 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKT

mail: info@medigroup.sk


Polyoxidonium

Dávkovanie je závislé na druhu a stupni ochorenia pacienta ako i jeho veku:

 • akútne zápalové ochorenia, komplikované formy alergických ochorení: 6 mg denne počas 3 dní, ďalej každý druhý deň, jedna kúra pozostáva z 5 – 10 injekcií;
 • chronické zápalové ochorenia: päť 6 mg injekcií každý druhý deň, ďalej dvakrát týždenne, kúra pozostáva z 10 injekcií;
 • urogenitálne ochorenia: 6 mg každý druhý deň, kúra pozostáva z 10 injekcií,
 • chronický recidivujúci herpes: 6 mg každý druhý deň, kúra pozostáva z 10 injekcií
 • akútne alergické stavy: 6-12 mg, spolu s antihistaminikamí a inými protialergickými preparátmi, kúra pozostáva z 5 – 10 injekcií;
 • onkologické ochorenia: pred a po podaní chemoterapie 6 – 12 mg každý druhý deň, kúra pozostáva minimálne z 10 injekcií;
 • korekcia imunitnej nedostatočnosti po ožarovaní: 6 mg jeden až dvakrát týždenne, 2-3 mesiace až rok pri závažných poruchách imunity

Vysokú efektívnosť Polyoxidonia charakterizuje jeho vplyv na všetky články imunitného systému, čo umožňuje jeho široké použitie a liečebne pôsobenie v rámci prevencie i v samotnej terapeutickej praxi. Aplikuje sa v období zhoršenia onemocnenia i vo fáze remísie ochorenia.

produkt

BEZPEČNOSŤ

Polyoxidonium nemá negatívne vedľajšie účinky na organizmus, používa sa v medicíne viac ako 12 rokov a počas tejto doby neboli zaznamenané žiadne komplikácie. Preparát je kompatibilný s akoukoľvek liečebnou látkou včítane antibiotík i cytostatík.

UPOZORNENIA

 • vzhľadom k preskripcii lieku (Imunológ – Alergológ a Onkológ), liečba musí prebiehať pod dozorom odborného lekára
 • liek sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti (2 roky)
 • liek sa uchováva pri teplote od +2 do +8 °C
 • liek je potrebné chrániť pred svetlom

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Polyoxidonium zvyšuje rezistenciu organizmu voči lokálnym i generalizovaným infekciám. Základný mechanizmus Polyoxidonia je v jeho pôsobení na bunky imunitného systému, ktoré sa dostávajú do bezprostredného kontaktu s pôvodcom infekcie a zachytáva cudzorodé antigény. Základom mechanizmu imunokorekčného pôsobenia Polyoxidonia je aktivácia 3 dôležitých subpopulácii fagocytov – pohyblivé makrofágy tkanív, cirkulujúce fagocyty v krvi a tiež fagocyty v retikulo-endotelovom systéme. Aktivuje aj prirodzené killery, ako i stimuluje tvorbu protilátok. Obnovuje imunitné reakcie pri ťažkých formách imunodeficitných stavov a najmä pri druhotných stavoch imunitnej nedostatočnosti, vyvolaných rozličnými infekciami, úrazmi, popáleninami, zhubnými nádormi, komplikáciami po chirurgických zákrokoch ako i o použití steroidných hormónov a cytostatík.

Pri stimulácii imunitnej reakcie, Polyoxidonium nenarušuje prirodzené mechanizmy jej brzdenia a nevyčerpáva rezervné možnosti krvotvorby. Taktiež zvyšuje efektívnosť prirodzeného pooperačného vzájomného pôsobenia T a B lymfocytov v reakcii tvorby protilátok.

Použitie Polyoxidonia v komplexnej liečbe umožňuje zvýšiť efektívnosť liečby a skrátiť samotnú dobu liečenia, značne znížiť používanie antibiotík, bronchospazmolytík, glukokortikoidov ako i predĺžiť trvanie remisie.

INDIKÁCIA

 • Novodobý preparát Polyoxidonium špecificky vplýva na imunitný systém v závislosti na jeho momentálnom stave a jeho modulujúci účinok spočíva v regulácii (zvyšovanie, znižovanie) imunity, pričom negatívne neovplyvňuje základne prvky imunitného systému.
 • Detoxikačná aktivita – jej výrazný efekt je daný vysokomolekulárnou polymernou podstatou preparátu. Rýchlo a vysoko efektívne zbavuje organizmus toxínov, čo zabezpečuje ľahší priebeh ochorenia a urýchľuje regeneráciu po nemoci. Antioxidačné pôsobenie odstraňuje z organizmu aktívne radikály kyslíka a látky peroxidového okysličovania lipidov.
 • Membrano-protektorové a stabilizujúce účinky Polyoxidonia znižujú citlivosť buniek voči poškodzujúcemu pôsobeniu iných preparátov a látok, vrátane chemoterapeutických preparátov.
 • Široká škála indikácie je daná podstatou preparátu, ktorý sa používa pri ochoreniach akejkoľvek etilógie, ktoré sú sprevádzané druhotnou imunitnou nedostatočnosťou, vrátane onkologických ochorení.

JEDINEČNOSŤ A VÝHODY POLYOXIDONIA

Komplexná terapia ochorení, ktoré sú sprevádzané sekundárnymi imunodeficitnými stavmi u dospelých:

 • chronické recidivujúce ochorenia
 • akútne a chronické vírusové a bakteriálne infekcie
 • alergické ochorenia (polynóza, bronchiálna astma, atopic- ká dermatitída)
 • lokálne a celkové formy hnisavých septických ochorení
 • akútne a chronické urogenitálne a gynekologické infekčné zápalové ochorenia
 • pooperačné komplikácie – hnisavé afekcie
 • chemoterapia a ožarovanie nádorov
 • stimulovanie regeneračných procesov

MONOTERAPIA

 • prevencia pooperačných infekčných komplikácii
 • korekcia druhotnej imunitnej nedostatočnosti v dôsledku starnutia, alebo pôsobenia nepriaznivých faktorov
 • prevencia rôznych vírusových, chrípkových a akútnych respiračných ochorení
 • korekcia imunitnej nedostatočnosti
 • detoxikácia

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Spôsoby a schémy podávania závisia od konkrétnej diagnózy, závažnosti ochorenia ako i stave a veku pacienta. Polyoxidonium sa podáva intramuskulárne a preparát je v injekčnej podobe s obsahom 6 mg.

PRESKRIPCIA

Liek je viazený na lekársky predpis, ktory môže predpísať odborný lekár so špecializáciou imunológ – alergológ, onkológ a reumatológ.