MEDIGROUP s.r.o.

Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKT

tel: +421 253 630 372
fax: +421 253 630 372
mail: info@medigroup.sk

Distribútori

PHOENIX Zdravotnícke Zásobovanie, a.s

Pribylinská 2/a
831 04 Bratislava
Tel.: 02 / 49 999 111
Fax: 02 / 49 999 117

UNIPHARMA PRIEVIDZA
1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
Tel.: 046 / 515 41 05
Fax: 046 / 515 41 07

MARTEK MEDICAL SK a.s

Bencúrova 10
040 01 Košice
Tel.: 055 / 683 51 11
Fax: 055 / 683 52 22

INFORAMA, a.s.

Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Tel.: 02 / 58 265 111
Fax:02 / 58 265 501

MED – ART, spol. s r.o.

Hornočermánska 4
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 775 37 02
Fax: 037 / 651 37 90

UNIMED s.r.o.

Oriešková 11
821 05 Bratislava
Tel.: 02 / 53 416 632
Fax: 02 / 53 416 572