MEDIGROUP s.r.o.

Mlynske Nivy 5
821 09 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKT

mail: info@medigroup.sk


Distribútori

PHOENIX Zdravotnícke Zásobovanie, a.s

Pribylinská 2/a
831 04 Bratislava
Tel.: 02 / 49 999 111
Fax: 02 / 49 999 117

UNIPHARMA PRIEVIDZA
1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
Tel.: 046 / 515 41 05
Fax: 046 / 515 41 07

MED – ART, spol. s r.o.

Hornočermánska 4
949 01 Nitra
Tel.: 037 / 775 37 02
Fax: 037 / 651 37 90