MEDIGROUP s.r.o.

Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKT

tel: +421 253 630 372
fax: +421 253 630 372
mail: info@medigroup.sk

Kontakt

MEDIGROUP s.r.o.

Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika

info@medigroup.sk
tel: +421 253 630 372
fax: +421 253 630 372

Nahlásenie nežiadúcich účinkov:
pharmacovigilance@medigroup.sk