MEDIGROUP s.r.o.

Mlynské Nivy 54
821 05 Bratislava
Slovenská republika

KONTAKT

tel: +421 253 630 372
fax: +421 253 630 372
mail: info@medigroup.sk

Polyoxidonium

Dávkovanie je závislé na druhu a stupni ochorenia pacienta ako i jeho veku:

Vysokú efektívnosť Polyoxidonia charakterizuje jeho vplyv na všetky články imunitného systému, čo umožňuje jeho široké použitie a liečebne pôsobenie v rámci prevencie i v samotnej terapeutickej praxi. Aplikuje sa v období zhoršenia onemocnenia i vo fáze remísie ochorenia.

BEZPEČNOSŤ

Polyoxidonium nemá negatívne vedľajšie účinky na organizmus, používa sa v medicíne viac ako 12 rokov a počas tejto doby neboli zaznamenané žiadne komplikácie. Preparát je kompatibilný s akoukoľvek liečebnou látkou včítane antibiotík i cytostatík.

UPOZORNENIA

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Polyoxidonium zvyšuje rezistenciu organizmu voči lokálnym i generalizovaným infekciám. Základný mechanizmus Polyoxidonia je v jeho pôsobení na bunky imunitného systému, ktoré sa dostávajú do bezprostredného kontaktu s pôvodcom infekcie a zachytáva cudzorodé antigény. Základom mechanizmu imunokorekčného pôsobenia Polyoxidonia je aktivácia 3 dôležitých subpopulácii fagocytov - pohyblivé makrofágy tkanív, cirkulujúce fagocyty v krvi a tiež fagocyty v retikulo-endotelovom systéme. Aktivuje aj prirodzené killery, ako i stimuluje tvorbu protilátok. Obnovuje imunitné reakcie pri ťažkých formách imunodeficitných stavov a najmä pri druhotných stavoch imunitnej nedostatočnosti, vyvolaných rozličnými infekciami, úrazmi, popáleninami, zhubnými nádormi, komplikáciami po chirurgických zákrokoch ako i o použití steroidných hormónov a cytostatík.

Pri stimulácii imunitnej reakcie, Polyoxidonium nenarušuje prirodzené mechanizmy jej brzdenia a nevyčerpáva rezervné možnosti krvotvorby. Taktiež zvyšuje efektívnosť prirodzeného pooperačného vzájomného pôsobenia T a B lymfocytov v reakcii tvorby protilátok.

Použitie Polyoxidonia v komplexnej liečbe umožňuje zvýšiť efektívnosť liečby a skrátiť samotnú dobu liečenia, značne znížiť používanie antibiotík, bronchospazmolytík, glukokortikoidov ako i predĺžiť trvanie remisie.

JEDINEČNOSŤ A VÝHODY POLYOXIDONIA

INDIKÁCIA

Komplexná terapia ochorení, ktoré sú sprevádzané sekundárnymi imunodeficitnými stavmi u dospelých:

MONOTERAPIA

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Spôsoby a schémy podávania závisia od konkrétnej diagnózy, závažnosti ochorenia ako i stave a veku pacienta. Polyoxidonium sa podáva intramuskulárne a preparát je v injekčnej podobe s obsahom 6 mg.

polyoxidonium pôsobenie na imunitný systém

PRESKRIPCIA

Liek je viazený na lekársky predpis, ktory môže predpísať odborný lekár so špecializáciou imunológ - alergológ, onkológ a reumatológ.